Інформація про автора

Artekha, Yu. Yu., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.