Інформація про автора

Chernokova, Ye. S., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.