Інформація про автора

Derezhytska, T. V., Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.