Інформація про автора

Boinitska, O. S., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.