Інформація про автора

Dorogan, I. V., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.