Редколегія

Потніцева Тетяна Миколаївна (відповідальний редактор) – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, член Міжнародної асоціації університетських професорів англійської мови та літератури (IAUPE)

 

Скуратовська Людмила Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, заслужений професор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

Ліпіна Вікторія Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, заслужений професор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

Нарівська Валентина Данилівна - доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

Демченко Володимир Дмитрович – доктор філологічних наук, професор, декан факультету систем і засобів масової комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, академік Академії вищої школи України, заслужений журналіст України

 

Мироненко Людмила Андріївна ‑ доктор філологічних наук, професор кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

Пахсар’ян Наталія Тигранівна – доктор філологічних наук, професор кафедри історії зарубіжної літератури Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, провідний науковий співробітник Відділу літературознавства ІНІСН РАН, член Міжнародного товариства з вивчення XVIII століття, член редколегії реферативного часопису ІНІСН РАН, член Наукової комісії РАН з вивчення творчої спадщини І. В. Гете.

 

Литвиненко Нінель Онисимівна – доктор філологічних наук, професор кафедри російської й зарубіжної літератури Московського гуманітарного університету ім. М. О. Шолохова, завідувач кафедри літератури й російської мови Університету Російської академії освіти.

 

Стулов Юрій Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри зарубіжної літератури Мінського державного лінгвістичного університету, номінант міжнародних відзнак університету Міннесоти

 

Ватченко Світлана Олексіївна (заступник відповідального редактора) ‑ кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

Максютенко Олена Валеріївна (відповідальний секретар) ‑ кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

Пічугіна Тетяна Євгенівна (відповідальний секретар) ‑ кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.