Том 19 (2015)

Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] / Редкол. : Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – Д. : Ліра, 2015.

Черговий випуск збірки «Від бароко до постмодернізму» містить статті учасників міжвузівської конференції «Класика та сучасність: дискурс діалогу» (ХІІІ Шрейдерівські читання), в яких розглянуто актуальні проблеми теорії та методології літературознавства, досліджено маловивчені аспекти класичної поезії та прози, запропоновано оригінальне філологічне прочитання взірців модерністської та постмодерністської літератури.
Рекомендується фахівцям, науковцям, аспірантам та студентам, які працюють над науковими темами з історії зарубіжної літератури.

Зміст

Образ замку леді Альми в «Легенді про лицаря Гюйона» Е. Спенсера PDF
L. P. Pryvalova
Алегорична образність сцени трапези в поемі В. Ленґленда «Видіння про Петра Орача» PDF (Russian)
K. A. Velcheva
Особливості рецепції риторичного концепту «генезис»у ренесансних теоріях поетичного творення PDF
N. I. Vlasenko
Карнавальний гротеск як тип художньої образності в романі Ф. Рабле «Гаргантюа та Пантагрюель» PDF (Russian)
O. V. Rodnyi
Образ Купідона в поезії єлизаветінців PDF (Russian)
Yu. I. Bidnova
Іспанське бароко й англійська метафізична лірика: літературний діалог PDF
A. V. Bezrukov
Тема одягу в «Памелі» С. Річардсона: версії дослідників PDF (Russian)
N. V. Kaliberda
Характер героя і досвід подорожі Європою в романі Т. Смоллетта «Перегрін Пікль» PDF (Russian)
I. V. Russkikh
“Rapplez-vous l’objet que nous vimes...” Символіка образу коня в літературі ХІХ століття PDF (Russian)
T. M. Potnitseva
«Історія скаженої блохи» А. де Віньї: раблєзіанський сміх і романтична іронія PDF (Russian)
T. N. Zhuzhgina-Allakhverdian
Сюжетно-змістові паралелі деяких казок В. А. Жуковського та О. С. Пушкіна PDF
T. P. Vorova
«Життя - це сон»: лірична мініатюра Йозефа фон Ейхендорфа “Winterlied” (Nachklange, 1832-1833) у російських та українських перекладах PDF (Russian)
O. V. Matvienko
Особливості ритмічної організації поетичного циклу «Fels, Wald und See» А. фон Дросте-Гюльсгоф PDF (Russian)
N. V. Bilous
Особливості зображення жіночих характерів у російській світській повісті PDF (Russian)
O. A. Liashenko
Особливості жанрової мови «Історії про Царицю ранку та про Сулаймана, володаря духів» Жерара де Нерваля PDF (Russian)
M. G. Bydantseva
Літературно-критична рецепція творчості О. Ч. Свінберна PDF
O. V. Abramova
«Німецька книга про Нарциса»: «Сад пізнання» Леопольда фон Андріана PDF (Russian)
T. Ye. Pichugina
«Італійські» трагедії О. Уайльда: жанрово-стильова своєрідність PDF (Russian)
O. R. Posudievska
Пекельний диявол південних морів. «Інфернальний» дискурс колоніальної літератури про Малайський архіпелаг PDF
B. V. Storokha
«Вашингтонська площа»: «американська історія» Г. Джеймса PDF (Russian)
O. V. Maksiutenko
Мистецтво бути читачем. Герой і його історія в пізній прозі Генрі Джеймса PDF (Russian)
S. O. Vatchenko
«Марина»: діалектика літературної традиції в поезії Т С. Еліота PDF (Russian)
L. I. Skuratovska
Оповідання-трагедія «Полонені»: застереження В. Г. Короленка PDF (Russian)
O. L. Kalashnykova
Мистецтвознавча термінологія Олександра Габрічевського: формування інтермедійних смислів PDF (Russian)
I. V. Dorogan
Документація «великої ілюзії»: роман Лілі Кьорбер «Жінка пізнає радянські будні» PDF
O. V. Hryhorenko
Міфологічний план образного висловлення Е. Юнгера PDF
Yu. O. Mikheieva
Жанрово-стилістичні особливості роману «Безбожна юність» Одьона фон Горвата PDF
Ya. V. Kovaliova
Familiar essay: погляд Вірджинії Вулф на традиції жанру в англійській літературі PDF (Russian)
I. Yu. Pototska
Образ ученого в художній рефлексії Марка Алданова та Германа Гессе PDF (Russian)
H. A. Stepanova
«Искусство рассказа» С. Моэма: «несказанные подразумевания» PDF (Russian)
E. Yu. Vechkanova
Зарубіжжя – Україна – Крим: несподівані ракурси (Про деякі транс культурні реалії та мотиви у зарубіжних письменників від Середньовіччя до XIX-XX ст.) PDF (Russian)
V. P. Kazarin, M. O. Novikova, E. R. Tulup
Трансформація «сенсів любові» в російській літературі XVIII - ХХ століть PDF (Russian)
O. I. Romanova
Концепт «війна» в книзі Ашкеназі «Черная шкатулка» PDF (Russian)
O. A. Voievodina
Трансформація ТаНаХа у творчості Людмили Некрасовської PDF (Russian)
N. Ye. Beskrovna
Класична література й реклама PDF (Russian)
O. V. Pronkevych
Дослідники про літературний проект «Джеймс Бонд» PDF (English)
D. Holub
Трансформація античного міфу в романі Улицької «Медея і її діти» PDF (Russian)
N. V. Laishen
«Переклад як смиренність»: поезія в перекладах Григорія Дашевського PDF (Russian)
O. V. Levchenko
«Новий історизм» у малій прозі рубежу ХХ-ХХІ століть PDF (Russian)
N. G. Veligina
Роман Мері Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» в контексті постмодерністської гри Пітера Акройда PDF
T. V. Pryshchepa
Дискурсивні домінанти прийому mise en abyme у жанрі сучасної англомовної метапрози (на прикладі творів П. Акройда, А. Байят, В. Гесса) PDF
S. O. Sushko
«Повернення автора»: автороцентризм у поствікторіанському романі порубіжжя ХХ-ХХІ ст. PDF
O. V. TupakhinaЖурнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.