Черговий випуск збірки «Від бароко до постмодернізму» містить статті учасників міжвузівської конференції «Класика та сучасність: дискурс діалогу» (ХІІІ Шрейдерівські читання), в яких розглянуто актуальні проблеми теорії та методології літературознавства, досліджено маловивчені аспекти класичної поезії та прози, запропоновано оригінальне філологічне прочитання взірців модерністської та постмодерністської літератури. Рекомендується фахівцям, науковцям, аспірантам та студентам, які працюють над науковими темами з історії зарубіжної літератури.
Опубліковано: 2016-01-27