Том 18, № 1 (2014)

Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] / редкол. : Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. - Д. : Ліра, 2014.

Чергова збірка «Від бароко до постмодернізму» включає оригінальні наукові статті, які містять результати досліджень з теорії літератури, компаративістики та історії західноєвро¬пейської та російської літератур - від доби Відродження до епохи Постмодерну.
Рекомендується фахівцям, науковцям, аспірантам та студентам, які працюють над науковими темами з історії зарубіжної літератури.

Зміст

Міфопоетичні універсалії європейської сміхової культури PDF (Russian)
O. V. Rodnyi
Е. Спенсер – поет і придворний. До дискусії про статус поезії й поета в єлизаветинській Англії PDF (Russian)
L. P. Pryvalova
Автор у театральних текстах Г. Філдінга: від амплуа до характеру PDF (Russian)
S. A. Vatchenko
Подорож Францією та Італією Лоренса Стерна в коментарях біографів PDF (Russian)
E. V. Maksiutenko
Місто та гендер у романі Т. Дж. Смоллетта «Пригоди Родріка Рендома» PDF (Russian)
I. V. Russkikh
Функції метатексту у «Сповіді» Ж.-Ж. Руссо PDF (Russian)
O. K. Kovaliova
Поетика фривольності - риторика фривольності: метаморфози казкового тіла у французькій «conte de fée» галантної доби PDF
H. Ye. Nikitina
Романтичні методи та сучасна методологія вивчення романтизму PDF (Russian)
T. N. Zhuzhgina-Allakhverdian
Творчість Ч. Р. Метьюріна в оцінках зарубіжного і вітчизняного літературознавства PDF
H. A. Kirakosian
Поетика назви «Життя Анрі Брюлара» Стендаля PDF
Ye. V. Gavrylenlo
Інституційний підхід до оцінки творчості А. фон Дросте-Гюльсхоф: проблеми та перспективи PDF (Russian)
N. V. Bilous
Особливості образно-символічної системи казки «Лафертівська маківниця» А. Погорельського PDF
T. P. Vorova
Заголовок і потенційні смисли ліричного тексту PDF (Russian)
O. A. Voevodina
Рецепція ренесансної культури у творчості М. І. Цвєтаєвої PDF (Russian)
T. L. Mishchur
Інтерпретаційні ключі прочитання бунінської повісті «Деревня» PDF (Russian)
O. I. Romanova
Інтерпретація романтичного сюжету в «Фалунському руднику» Гуго фон Гофмансталя PDF (Russian)
T. Ye. Pichugina
Пасторальний обрій воєнно-героїчного міфу Е. Юнгера у щоденниках «Сяйво» PDF
Yu. O. Mikheieva
Семіосфера гармонії в повісті Г. Гессе «Сіддхартха» PDF
N. A. Pirogova
Деякі аспекти книг про Мумі-тролів PDF (English)
A. A. Muntian, I. I. Lypska
Мала проза В. Вулф: проблеми семантики та зв’язку з романістикою письменниці PDF (English)
I. Yu. Pototska
Проблемне поле сучасних автобіографічних досліджень PDF
Ya. V. Kovaliova
Міфологія тривіального та філософія «буденності» (Зіммель - Кракауер - Маркузе - Єлінек) PDF
O. V. Hryhorenko
Своєрідність конфігурації міфу про Франкенштейна у романі Браяна Олдісса «Звільнений Франкенштейн» PDF
T. V. Pryshchepa
Ранній роман Дж. Барнса: особливості психологізму PDF (Russian)
N. G. Veligina
Сучасні імпровізації на тему класичної літератури (роман У. Селфа «Доріан Грей. Імітація») PDF (Russian)
T. N. Potnitseva
«Children’s book» А. С. Байєтт: «Дитяча книга» або книга про дітей PDF (Russian)
Yu. Yu. Artekha
Що може лірика під час великої війни (про книгу Євгенії Чернокової «Англійська лірика 1900-1920-х років і становлення модернізму») PDF
L. I. SkuratovskaЖурнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.