Архіви2015

Том 19 (2015): Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] / Редкол. : Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – Д. : Ліра, 2015.

Черговий випуск збірки «Від бароко до постмодернізму» містить статті учасників міжвузівської конференції «Класика та сучасність: дискурс діалогу» (ХІІІ Шрейдерівські читання), в яких розглянуто актуальні проблеми теорії та методології літературознавства, досліджено маловивчені аспекти класичної поезії та прози, запропоновано оригінальне філологічне прочитання взірців модерністської та постмодерністської літератури.
Рекомендується фахівцям, науковцям, аспірантам та студентам, які працюють над науковими темами з історії зарубіжної літератури.


2014

Том 18, № 1 (2014): Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] / редкол. : Т. М. Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. - Д. : Ліра, 2014.

Чергова збірка «Від бароко до постмодернізму» включає оригінальні наукові статті, які містять результати досліджень з теорії літератури, компаративістики та історії західноєвро¬пейської та російської літератур - від доби Відродження до епохи Постмодерну.
Рекомендується фахівцям, науковцям, аспірантам та студентам, які працюють над науковими темами з історії зарубіжної літератури.

1 - 6 з 6 результатів    Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.