Vlasenko, N. I. «Співвіднесення принципів мімесису і деміургії в художній свідомості Відродження: світоглядно-естетичне підґрунтя і поетикальні абриси». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць 1, no. 22 (Грудень 28, 2018). дата звернення Травень 18, 2022. https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/204.