Romanova, O. I. «Постмодерністська деконструкція імперського модусу в романі А. Бруснікіна ‘Герой іншого часу’». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, вип. 1, вип. 22, Грудень 2018, doi:10.15421/361824.