[1]
N. I. Vlasenko, «Співвіднесення принципів мімесису і деміургії в художній свідомості Відродження: світоглядно-естетичне підґрунтя і поетикальні абриси», BP, вип. 1, вип. 22, Груд 2018.