Romanova, O. I. (2018) «Постмодерністська деконструкція імперського модусу в романі А. Бруснікіна ‘Герой іншого часу’», Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 1(22). doi: 10.15421/361824.