Vlasenko, N. I. (2018) «Співвіднесення принципів мімесису і деміургії в художній свідомості Відродження: світоглядно-естетичне підґрунтя і поетикальні абриси», Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 1(22). doi: 10.15421/361801.