Sushko, S. O. (1) «Дискурсивні домінанти прийому mise en abyme у жанрі сучасної англомовної метапрози (на прикладі творів П. Акройда, А. Байят, В. Гесса)», Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 190. доступний у: https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/142 (дата звернення: 28Січень2023).