Romanova, O. I. 2018. «Постмодерністська деконструкція імперського модусу в романі А. Бруснікіна ‘Герой іншого часу’». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць 1 (22). https://doi.org/10.15421/361824.