Havrylenko, Ye. V. 2018. «Англійська література XVIII століття у стендалівському інтертексті (на матеріалі автобіографічної прози письменника)». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць 1 (22). https://doi.org/10.15421/361810.