Vlasenko, N. I. 2018. «Співвіднесення принципів мімесису і деміургії в художній свідомості Відродження: світоглядно-естетичне підґрунтя і поетикальні абриси». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць 1 (22). https://doi.org/10.15421/361801.