ROMANOVA, O. I. Постмодерністська деконструкція імперського модусу в романі А. Бруснікіна «Герой іншого часу». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, v. 1, n. 22, 28 Груд 2018.