HAVRYLENKO, Y. V. Англійська література XVIII століття у стендалівському інтертексті (на матеріалі автобіографічної прози письменника). Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, v. 1, n. 22, 28 Груд 2018.