TIMOFIEIEVA, V. S. «Чаттертон» Пітера Акройда: витоки задуму. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, v. 1, n. 22, 28 Груд 2018.