VLASENKO, N. I. Співвіднесення принципів мімесису і деміургії в художній свідомості Відродження: світоглядно-естетичне підґрунтя і поетикальні абриси. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, v. 1, n. 22, 28 Груд 2018.