SUSHKO, S. O. Дискурсивні домінанти прийому mise en abyme у жанрі сучасної англомовної метапрози (на прикладі творів П. Акройда, А. Байят, В. Гесса). Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, v. 19, 11.