Romanova, O. I. (2018). Постмодерністська деконструкція імперського модусу в романі А. Бруснікіна «Герой іншого часу». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 1(22). https://doi.org/10.15421/361824