Havrylenko, Y. V. (2018). Англійська література XVIII століття у стендалівському інтертексті (на матеріалі автобіографічної прози письменника). Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 1(22). https://doi.org/10.15421/361810