Timofieieva, V. S. (2018). «Чаттертон» Пітера Акройда: витоки задуму. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 1(22). https://doi.org/10.15421/361806