Vlasenko, N. I. (2018). Співвіднесення принципів мімесису і деміургії в художній свідомості Відродження: світоглядно-естетичне підґрунтя і поетикальні абриси. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 1(22). https://doi.org/10.15421/361801