(1)
Romanova, O. I. Постмодерністська деконструкція імперського модусу в романі А. Бруснікіна «Герой іншого часу». BP 2018, 1.