[1]
Romanova, O.I. 2018. Постмодерністська деконструкція імперського модусу в романі А. Бруснікіна «Герой іншого часу». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць. 1, 22 (Груд 2018). DOI:https://doi.org/10.15421/361824.