Своєрідність конфігурації міфу про Франкенштейна у романі Браяна Олдісса «Звільнений Франкенштейн»

  • T. V. Pryshchepa Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Ключові слова: Б. Олдісс, Франкенштейн, Прометей, міф, міфопоетична парадигма, сюжетний стрижень, постмодернізм

Анотація

Досліджується своєрідність втілення міфу про Франкенштейна у романі сучасного англійського письменника Браяна Олдісса «Звільнений Франкенштейн». Розглядається міфопоетична парадигма роману, визначається сутність образу Франкенштейна і його творіння у співставленні з романом Мері Шеллі. Виявляється новаторство інтерпретації цих образів сучасним автором, а також характер пов’язаних з цим філософських узагальнень. Визначено, що основою роману Б. Олдісса є складна система різнорівневих планів відомого міфу, які розвиваються відносно автономно, але водночас є взаємопов’язаними з романом М. Шеллі. Охарактеризовано центральну в романі М. Шеллі проблему творця і його відповідальності за свої творіння, яка була продовжена й розвинута Б. Олдіссом на якісно новому рівні. Окреслено зосередженість Браяна Олдісса, в першу чергу, на психології особистості, а не на класичному сюжеті. Акцентовано увагу на тому, що Олдісс вводить до роману і саму Мері Шеллі як одного з персонажів, цим самим провокуючи зіткнення двох міфологічних світів, що символізує зустріч реальностей ХІХ і ХХІ століть. Розкрито специфічну функціональність образів роману М. Шеллі, їхню актуальність для осмислення злободенних проблем сьогодення.

Посилання

Бритников А. Ф. Отечественнаянаучно-фантастическаялитература (1917—1991 годы) / А. Ф. Бритников // Некоторые проблемы истории и теории жанра. В контексте фольклора и мифологии. – Санкт Петербург: Творческий центр, 2005 – 122с.

Мережинская А. Ю. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80–90-х годов ХХ века / А. Ю. Мережинская. – К.: ИПЦ Киевский университет, 2001. – 433 с.

Олдисс Б. Фантастика – символ перемен / Б. Олдисс // Литературная учёба. – М. : Худ. лит., 1985. – 158 с.

Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей; Последний человек / М. Шелли // Литературные памятники. – М. : Наука, 2010. – 667 с.

Aldiss B. Frankenstein Unbound / B. Aldiss// Fiction. – London : Pan, 1995. –156 p.

James Blishin More Issuesat Hand / James Blish . – NewYork: Penguin Books, 1980. – 109 p.

Мильгунов В. П. Брайан Олдисс[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://fantlab.ru/autor528

Як цитувати
Pryshchepa, T. V. (1). Своєрідність конфігурації міфу про Франкенштейна у романі Браяна Олдісса «Звільнений Франкенштейн». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 18(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/97