Проблемне поле сучасних автобіографічних досліджень

  • Ya. V. Kovaliova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: невизначеність терміносистеми, автентичність фікціонального, проблематизація ідентичності, позиціювання суб’єкта

Анотація

Окреслено проблематику актуальних вітчизняних та зарубіжних літературознавчих досліджень жанру автобіографічного письма, яка визначається тенденцією до концептуалізації суб’єктивності як ціннісного фактору автобіографічного дискурсу.

Посилання

Виолле, К. Малая космогония автобиографических произведений / К. Виолле // Известия РАН. Серия литературы и языка. – М., 2004. – Том 64. – № 2. – С. 57–61.

Лежен, Ф. Когда кончается литература : беседа с Еленой Гальцовой от 28 октября 2000 года / Ф. Лежен // Иностранная литература. – 2001. – № 4. – С. 257–265.

Цяпа, А. Г. Термінологічна парадигма автобіографічного жанру / A. Г. Цяпа // Вісник житомирського державного університету ім. І. Франка. — Житомир, 2006. — Вип. 26. — С. 129-132.

Цяпа, А. Г. Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Єліас Канетті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» / А. Г. Цяпа. – Тернопіль, 2006. – 23 с.

Черноиваненко, Е. Автобиография в истории литературы // Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. праць / ред. кол.: Н. М. Шляхова, Г. М. Сивокінь, І. М. Колегаєва та ін. – Одеса: Маяк, 2002. – C. 11-28.

Fink, A. Autobiographisches Schreiben nach dem Ende der Autobiographie. – Berlin, 1999.- 143 S.

Holdenried, M. Autobioraphie / M. Holdenried. – Stuttgart : Philipp Reclam, 2000. – 299 S.

Kucher, P.-H. Narzisstische Lust am Biographischen? / Primus-Heinz Kucher. In: Neue Bärte für die Dichter? Studien für österreichische Gegenwartsliteratur. Hrsg. F. Aspetsberger. – Wien : österreichischer Bundesverlag, 1993. – S. 111-130.

Як цитувати
Kovaliova, Y. V. (1). Проблемне поле сучасних автобіографічних досліджень. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 18(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/95