Семіосфера гармонії в повісті Г. Гессе «Сіддхартха»

  • N. A. Pirogova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: гармонія, семіосфера, внутрішня динаміка семіосфери

Анотація

Розглядається лінгвофілософський концепт «гармонія» в повісті видатного німецького письменника, аналізованій з погляду семіотики. Новизна застосованого ракурсу полягає в концептуалізації проблемного кола ідей гармонії, надзвичайно важливих для естетично-філософської позиції письменника і центральних для художнього світу даного твору. Дослідження розгортається в рамках концепції семіосфери, запропонованої російським семіологом Ю. Лотманом. Метою статті є простежити внутрішню динаміку семіосфери гармонії в повісті. В межах дослідження визначено основні філософсько-етичні стереотипи, почерпнуті Германом Гессе з класичних духовних учень давнього Сходу та особливості його особистого сприйняття східної філософської думки, відображені у специфічній комбінації релігійних уявлень давньої Індії та Китаю. Висвітлено взаємовплив базових світоглядних ідей брахманізму, буддизму та даосизму у межах існуючого семіотичного континууму.

Посилання

Лотман Ю.М. О семиосфере. Избранные статьи в трех томах. – Т.I . Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн: Александра, 1992.

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М.: "Языки русской культуры", 1996.

Hesse H. Siddhartha. Eine indische Dichtung. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2007. – 121 S.

Baumann G. Archetypischer Heilsweg. Hermann Hesse, C. G. Jung und die Weltreligionen. – Rheinfelden: Schäuble Verlag, 1990. – 110 S.

Лао Цзы. Дао Дэ Цзин. Древнекитайская философия. - М.: Мысль, 1972.

Як цитувати
Pirogova, N. A. (1). Семіосфера гармонії в повісті Г. Гессе «Сіддхартха». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 18(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/92