Заголовок і потенційні смисли ліричного тексту

  • O. A. Voevodina Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: тема любові, інтерпретація заголовка, комунікативна поведінка, комунікативна стратегія, відкрита область смислів

Анотація

У статті розглядаються питання вивчення рамкового тексту твору, підходи до інтерпретації заголовкa у зв’язку із основним текстом вірша. Одна і та ж назва в кожному окремому творі виявляє свої смисли в залежності від комунікативної поведінки та обраної комунікативної стратегії автора. Потенційні смисли виявляються в тому числі і при порівняльному аналізі «стандартного» та індивідуального в трактуванні теми, винесеної в заголовок. Часто зустрічається назва ліричного вірша «Любов», яка виявляє унікальність і водночас традиційність у трактуванні «вічної» теми. Значення і сенс слова стають, з одного боку, характеристиками формальних елементів вірша, а з іншого - смислу твору.

Посилання

Арнольд И. В. Значение сильной позиции для интерпретации текста. // Иностранные языки в школе, 1978, №4, с.23 -31.

Ахматова А. Сочинения в двух томах. Том первый. /А. Ахматова [текст]. – М.: Цитадель, 1997. – 448с.

Деррида Ж. Эссе об имени. / Ж. Деррида. СПБ : Алетейя, 1998. – 190 с.

Кошевая И. Г. Название как кодированная идея текста. //Иностранные языки, 1982, №2, с.8 -10.

Лосев А. Ф. Философия имени./ А.Ф. Лосев [текст]. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 269с.

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста : структура стиха / Ю. М. Лотман. – Л. : Просвещение, 1972. – 270 с.

Як цитувати
Voevodina, O. A. (1). Заголовок і потенційні смисли ліричного тексту. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 18(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/87