Місто та гендер у романі Т. Дж. Смоллетта «Пригоди Родріка Рендома»

  • I. V. Russkikh Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: урбаністичне середовище, жанрова еклектика, роман кар’єри, гендерні ролі, жіноча типологія

Анотація

Аналізуються сучасні дослідницькі погляди на творчість Т. Дж. Смоллетта, який сприймається як письменник, що вміло змішує у своїх текстах мови високої й орієнтованої на широкий читацький попит літератури, романіст, який збагатив літературну антропологію свого століття, художник, що майстерно володіє мистецтвом візуалізації наративу. В романі Т. Дж. Смоллетта «Пригоди Родріка Рендома» представлено образ міста як простору, який закладає розірване світовідчуття смоллеттівського протагоніста. Розглядається щоразу новий досвід перебування героя в урбаністичному середовищі, фіксуються гендерні ролі чоловіків і жінок та зміни у нормах їх поведінки.

Посилання

Матченя С. Р. К вопросу о гендерной структуре романа Т. Смоллетта «Приключения Родрика Рэндома» / С. Р. Матченя // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета: научный журнал. – 2011. – Вып. 1(2). – С. 137-140. – (Серия «Филология и искусствоведение»).

Пакина Е. В. Типология женских образов в романах В. Скотта : автореф. дис. канд. филол. наук : спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья» / Пакина Елена Владимировна ; Нижегородский госуд. пед. ун-т. – Нижний Новгород, 2004. – 22 с.

Смоллетт Т. Приключения Родрика Рэндома / Т. Смоллетт ; пер. с англ. А. Кривцова, Е. Ланн. – М.: Худ. лит., 1949. – 552 с.

Beasley J. C. Tobias Smollett Novelist / J.C. Beasley. – Athens, Lnd.: University of Georgia Press, 1998. – 259 p.

Bouce P.-G. The Novels of Tobias Smollett / P.-G. Bouce; translated by A. White. – Lnd, N. Y.: Longman, 1976. – 406 p.

Gibson W. L. Art and Money in the Writings of Tobias Smollett / W. L. Gibson. – Lewisburg : Bucknell University Press, 2007. – 227 p.

Giddings R. Tobias George Smollett / R. Giddings. – Lnd. : Greenwich Exchange, 1995. – 76 p.

Goldberg M. A. Smollett and the Scottish School. Studies in eighteenth-century thought / M. A. Goldberg. – Albuquerque : University of New Mexico Press, 1959. – 191 p.

Jones R. J. Tobias Smollett in the enlightenment : travels through France, Italy, and Scotland / R. J. Jones. – Lewisburg : Bucknell University Press, 2011. – 221 p.

Knapp L. M. Tobias Smollett. Doctor of Men and Manners / L. M. Knapp. – Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1949. – 362 p.

Melville L. The Life and Letters of Tobias Smollett (1721 - 1771) / L. Melville. - Washington, NY : Kennikat Press, 1966. – 319 p.

Noirard St. Circle, pyramid and mirror, ‘Roderick Random’ and the question of form / St. Noirard. // Cercles, Occasional Papers. – 2010. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http: // www.cercles.com/occasional/ops2010/noirard8.pdf

Probyn Cl. T. English Fiction of the Eighteenth Century 1700-1789 / Cl. T. Probyn. – Lnd, N. Y. : Longman, 1987. – 244 p.

Rousseau G. S. Tobias Smollett. Essays of Two Decades / G. S. Rousseau. – Edinburgh : T.&T. Clark Ltd., 1982. – 207 p.

Skinner J. Constructions of Smollett: a study of genre and gender / J. Skinner. – Newark, Lnd.: University of Delaware Press, 1996. – 267 p.

Spector R. D. Smollett’s women: a study in an eighteenth-century masculine sensibility / R. D. Spector. - Westport: Greenwood Press, 1994. – 197 p.

Spector R. D. Tobias George Smollett / R. D. Spector. – N. Y. : Long Island University, Twayne Publishers, Inc., 1968. – 175 p.

Tobias Smollett, Scotland’s First Novelist: new essays in memory of Paul-Gabriel Bouce / [edited by O.M. Brack]. – Newark: University of Delaware Press, 2007. – 320 p.

Як цитувати
Russkikh, I. V. (1). Місто та гендер у романі Т. Дж. Смоллетта «Пригоди Родріка Рендома». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 18(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/79