Подорож Францією та Італією Лоренса Стерна в коментарях біографів

  • E. V. Maksiutenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: літературна маска, автобіографічні мотиви, біографічний міф, романтична автобіографія

Анотація

У статті висвітлено обставини поїздок Стерна до Франції, які стали фоном та темою VII тому «Трістрама Шенді» та «Сентиментальної подорожі». Розглянуто проблему близькості персонажів-оповідачей, Трістрама та Йорика, автору, можливість виявити у життєвих реаліях Стерна протосюжет його літературних текстів. Представлено полярні погляди дослідників на поетику автобіографічних мотивів у прозі Стерна та примирюючий, серединний підхід Т. Кеймера, який схильний бачити у «Трістрамі Шенді» та «Сентиментальній подорожі» особливий тип автобіографізму, пов’язаний із створенням біографічного міфу про себе, що випереджає жанр романтичної автобіографії.

Посилання

Атарова К. Лоренс Стерн. Жизнь и творчество / К. Атарова. – М. : Б.С.Г.-Пресс, 2014. – 416 с.

Вулф В. «Сентиментальное путешествие» / В. Вулф ; пер. с англ. К. Атаровой // Атарова К. Англия, моя Англия. Эссе и переводы / Ксения Атарова. – М. : ОАО Издательство «Радуга», 2006. – С. 104–111.

Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена : [роман]. Сентиментальное путешествие : [роман] / Лоренс Стерн ; пер. с англ. А. Франковского. – М.: Художественная литература, 1968. – 686 с.

Стерн Л. Сентиментальное путешествие : [роман]. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы / Лоренс Стерн ; пер. с англ. А. Франковского. – С.Пб. ; М. : Российская государственная библиотека, Летний сад, Наталис, 2000. – 319 с.

Battestin M. Sterne among the Philosophes: Body and Soul in “A Sentimental Journey” / M. Battestin // Eighteenth-Century Fiction. – 1994. – Vol. 7. – Issue 1. – P. 17–36.

Chalker J. The Death of Sterne 's Yorick / J. Chalker // Notes and Queries. – 1995. – 240-4. – P. 461–462.

Cross W. The Life and Times of Laurence Sterne / Wilbur Cross. – N.Y. : The Mason-Henry Press, 1909. – 556 p.

Fitzgerald P. The Life of Laurence Sterne / P. Fitzgerald. – L. : Chatto and Windus, 1906. – 431 p.

Ishii Sh. Yorick’s Identity in “A Sentimental Journey” / Sh. Ishii // Kinki University Department of Language Education bulletin. – 2007. – № 7(2). – Р. 1– 15.

Jack I. Introduction to “A Sentimental Journey” / Ian Jack // Sterne L.

A Sentimental Journey : [A Novel]. The Journal to Eliza. A Political Romance / Laurence Sterne. – Oxford, N. Y. : Oxford UP, 1984. – P. ix–xx.

Keymer Th. Sterne and Romantic Autobiography / Thomas Keymer //

The Cambridge Companion to English Literature from 1740 to 1830 / [ed. by

Th. Keymer, J. Mee]. – Cambridge : Cambridge University Press, 2004. –

P. 173–193.

New M. Introduction / M. New, G. Day // Sterne L. A Sentimental Journey. Continuation of the Bramine’s Journal with Related Texts / [ed. by M. New, G. Day]. – Indianapolis : Hackett Publishing Company, 2006. – P. vii – xviii.

Ross I. C. Laurence Sterne : A Life / Ian Campbell Ross. – Oxford : Oxford University Press, 2001. – 498 p.

Sterne L. A Sentimental Journey through France and Italy : [A Novel] / Laurence Sterne // Sterne L. Selected Prose and Letters : in 2 Volumes. – M. : Progress Publishers, 1981. – Vol. 1. – P. 323–490.

Sterne L. Tristram Shandy : [A Novel] / Laurence Sterne. – Chatham : Wordsworth Editions Limited, 1996. – 457 p.

Viviès J. English Travel Narratives in the Eighteenth Century / J. Viviès ; transl. by Cl. Davison. – Aldershot: Ashgate, 2002. – 231 p.

Як цитувати
Maksiutenko, E. V. (1). Подорож Францією та Італією Лоренса Стерна в коментарях біографів. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 18(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/78