Автор у театральних текстах Г. Філдінга: від амплуа до характеру

  • S. A. Vatchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: жанр спектаклю-репетиції, мала комедійна форма, бурлеск, фарс

Анотація

У статті розглядається досвід Філдінга-драматурга у царині жанру спектаклю- репетиції, аналізується змістовна насиченість комедійної форми, наскрізні теми занепаду історії, моралі, звичаїв літературної та театральної богеми. Систематизовано спостереження над вільною імпровізаційною структурою жанру, його бурлескною основою. Висвітлено версії авторської присутності у фарсових текстах письменника, естетика видовища, ігрової містифікації глядача, широта культурних алюзій та мистецтво авторефлексії.

Посилання

Кагарлицкий Ю. О фарсах вообще и фарсах Филдинга в частности / Ю. Кагарлицкий // Филдинг Г. Фарсы / Г. Филдинг. – М. : Искусство, 1980. – С. 5–34.

Филдинг Г. Авторский фарс / Г. Филдинг // Филдинг Г. Фарсы / Г. Филдинг. – М. : Искусство, 1980. – С. 35–114.

Филдинг Г. Дон Кихот в Англии / Г. Филдинг // Филдинг Г. Избранные произведения: в 2 т. / Г.Филдинг. – М. : ГИХЛ, 1954. – Т. 1. – Режим доступа: http://www.lib.ru

Филдинг Г. Евридика / Г. Филдинг // Филдинг Г. Так ли плохи сегодняшние времена? Избранные сочинения / Г. Филдинг. – М. : Текст, 2012. – С. 89–120.

Филдинг Г. Исторический календарь за 1736 год / Г. Филдинг // Филдинг Г. Избранные произведения: в 2 т. / Г.Филдинг. – М. : ГИХЛ, 1954. – Т. 1. – Режим доступа: http://www.lib.ru

Филдинг Г. Пасквин / Г. Филдинг // Филдинг Г. Избранные произведения: в 2 т. / Г.Филдинг. – М. : ГИХЛ, 1954. – Т. 1. – Режим доступа: http://www.lib.ru

Чеснокова Т. Театральный бурлеск в раннем творчестве Г. Филдинга: от жанровой «смеси» к бурлескной трагедии / Т. Чеснокова // Вестник Московского городского педагогического университета. Сер. «Филологическое образование». – 2010. – № 2(5). – С. 70–79.

Behn A. The Court of the King of Bantam / A. Behn. – Режим доступа: http://www.gutenberg.org

Fielding H. The Author’s Farce / H. Fielding / [ed. by Ch. Woods]. – Lincoln : University of Nebraska Press, 1966. – 151 p.

Fielding H. Don Quixote in England / H. Fielding. – Режим доступа: http://archive.org

Fielding H. Eurydice / H. Fielding.- Режим доступа: http://archive.org

Fielding H. The Historical Register for the Year 1736. Eurydice Hissed / H. Fielding / [ed. by W. Appleton]. – Lincoln : University of Nebraska Press, 1967. – 83 p.

Fielding H. Pasqiun; A Dramatic Satire on the Times / H. Fielding. – Режим доступа: http://archive.org

Hunter J. P. Fielding’s Reflexive Plays and the Rhetoric of Discovery / J. P. Hunter // Henry Fielding. Modern Critical Views / [ed. by H. Bloom]. – N. Y. : Chelsea House of Publishers, 1987. – P. 97–129.

Keymer Th. Fielding’s Theatrical Career / Th. Keymer // The Cambridge Companion to Henry Fielding / [ed. by Cl. Rawson]. – Cambridge : Cambridge UP, 2007. – P. 17–37.

Lewis P. Fielding’s Burlesque Drama. Its Place in the Tradition / P. Lewis. – Edinburgh : Edinburgh UP, 1987. – 220 p.

Lockwood Th. Fielding from Stage to Page / Th. Lockwood // Henry Fielding. Novelist, Playwright, Journalist, Magistrate / [ed. by Cl. Rawson]. – Newark : University of Delaware Press, 2008. – P. 21–39.

Probyn Cl. The Social Humanist : The Life and Works of James Harris / Cl. Probyn. – Oxford : Clarendon, 1991.

Rivero A. The Plays of Henry Fielding. A Critical Study of his Dramatic Career / A. Rivero. – Charlottesville : University Press of Virginia, 1989. – 170 p.

Smith Farnsworth D. The Rise and Fall of Henry Fielding, Great Mogul of Satirical Farce / D. Farnsworth Smith // Smith Farnsworth D. Plays about the Theatre in England, from the Rehearsal in 1671 to the Licensing Act in 1737; Or, the Self-Conscious Stage and Its Burlesque and Satirical Reflections in the Age of Criticism. – L. : Oxford UP, 1936. – P. 205–237.

Як цитувати
Vatchenko, S. A. (1). Автор у театральних текстах Г. Філдінга: від амплуа до характеру. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 18(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/77