Е. Спенсер – поет і придворний. До дискусії про статус поезії й поета в єлизаветинській Англії

  • L. P. Pryvalova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: петраркизм, маньєризм, сонет, пастораль, героїчна поема, придворна поезія

Анотація

Розглядаються уявлення Е. Спенсера про статус поета у єлизаветинській Англії. Як придворний поет Спенсер знаходився під впливом італійського петраркизму. Його наслідування стильової манери Петрарки було пов’язане з пошуками ресурсів для збагачення англійської поетичної мови. У річищі маньєристичного експерименту Спенсер здійснює трансформацію петраркистського канону (збірка сонетів «Amoretti», 1595). Традиційно придворні поети не афішували свою творчість, їх поезії існували у формі рукопису. У 1579 р. Спенсер наважився анонімно надрукувати свій «Пастуший календар». Збірка еклог нікому не відомого автора була сприйнята читацьким загалом як твір «нового поета», «англійського Вергілія». Спенсер орієнтувався на Вергілієву модель поетичної кар’єри. Від пасторалі він звертається до жанру національної героїчної епопеї («Королева фей», 1596), яка уславила Єлизавету та ії Англію. Згодом Спенсер дистанціювався від ролі придворного поета як розважальника двору і почав формувати концепцію серйозного, професійного ставлення до поетичної творчості.

Посилання

Алябьева Л. Литературная профессия в Англии в XVI – XIX веках [Текст] / Л. Алябьева. – М.: Новое лит-ное обозрение. – 2004. – 400 с.

Бурова И. И. Дискуссия об английской поэзии и общественной роли поэта в тюдоровской Англии [Текст] / И. И. Бурова // Вест. Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 9. Литературоведение. – Вып. 4. – Ч. 1. – 2007. – С. 3 – 8.

Бурова И. И. «Малые поэмы» Эдмунда Спенсера в контексте художественных исканий елизаветинской эпохи: автореф. дис. … докт. филолог. наук [Электронный ресурс] / И. И. Бурова. – Режим доступа: http: //www dissercat.com/content/malye-poemy-edmunda-spensera…

Домнина Е. Г. Сэр Томас Уайет, Генри Говард, граф Сарри и сонет Петрарки «Amor…» [Текст] / Е. Г. Домнина // Франческо Петрарка и европейская культура; отв. ред. Л. М. Брагина. – М.: Наука, 2007. – С. 178 – 190.

Соколов Д. А. «Песни и сонеты» Р. Тоттела и проблемы английского петраркизма 1530 – 1580-х годов [Текст] / Д. А. Соколов. – СПб., 2006.

Сонина Т. В. Андреа дель Сарто. «Портрет девушки с томиком Петрарки» [Текст] / Т. В. Сонина // Франческо Петрарка и европейская культура; отв. ред. Л. М. Брагина. – М.: Наука, 2007. – С. 146 – 150.

Якушкина Т. В. Итальянский петраркизм XV – XVI веков: традиция и канон: автореф. дис… докт. филол. наук [Электронный ресурс] / Т. В. Якушкина. – Режим доступа: http: //www. ceninauku.ru/info/page_14315.htm

Cheney, P. G. Spenser’s Famous Flight. A Renaissance Idea of a Literary Career [Text] / P. G. Cheney. – Toronto: Univ. of Toronto Press. – 1993. – 360 p.

Cornelius, P. S. E. K.’s Commentary on The Shepherdes Calender [Text] / P. S. Cornelius // Salzburg Studies in English Literature. – v. 31. – 1974. – 111 p.

Luborsky, R. S. The Allusive Presentation of The Shepherdes Calender [Text] / R. S. Luborsky// Spenser Studies. A Renaissance Poetrry Annual; ed. by P. Cullen and Th. Roche. – Univ. of Pittsburgh Press, 1980. – P. 29 –57.

Spenser, E. The Shepheardes Calendare [Text] / E. Spenser //The Yale Editions of the Shorter Poems of Edmund Spenser; ed. by W. Oram, ets. – New Haven &Lnd: Yale UP. – 1989. – 830 p. «Пастуший календарь» цитирую по этому изданию.

Як цитувати
Pryvalova, L. P. (1). Е. Спенсер – поет і придворний. До дискусії про статус поезії й поета в єлизаветинській Англії. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 18(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/76