Міфопоетичні універсалії європейської сміхової культури

  • O. V. Rodnyi Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: міф, сміх, сміхова культура, міфопоетична свідомість, символізм сміху, дионісизм, метонімія, давньогрецька комедія

Анотація

У статті розглядаються міфопоетичні джерела сміхової культури. Діонісійські ігри, давньогрецька комедія, середньовічний карнавал досліджуються в їх генетичних зв’язках з античною міфологією і визначаються як ті форми духовно-практичної діяльності, що стали для культури традиціоналізму ефективними інструментами подолання світоглядних протиріч. Взаємозв’язок міфології і сміху характеризується тим, що предмети чи явища постають у вигляді плутанини, хаосу, які людина повинна подолати. У традиційній культурі міфологія, стародавні свята, пов’язані з нею, карнавал раннього середньовіччя стали важливими інструментами, які спрямовані на відтворення багатовекторного погляду на світ, намагаючись відтворити об’ємне бачення світу, в якому крайності з’єднувалися б в одне ціле не без участі міфопоетичної основи сміхової культури.

Посилання

Вулис А. З. Метаморфозы комического [Текст] / А. З. Вулис. – М. : Искусство, 1976. – 125 с.

Лосев А. Ф. Диалектика мифа [Текст] / А. Ф.Лосев // Миф – Число – Сущность. – М., 1994. – С. 5–216.

Лосев А. Ф. Мифология [Текст] / А. Ф.Лосев// Философская энциклопедия. – М.: Сов. энциклопедия, 1964. Т. 3. – С. 457–467.

Пивоев В. М. Мифологическое сознание как способ освоения мира [Текст] / В. М. Пивоев. – Петрозаводск: Карелия, 1991.– 111 с.

Сычев А. А. Смех как социокультурный феномен [Текст]: дис. … д–ра филос. наук: 24.00.01: защищена 10.12.04. / А. А. Сычев. – Саранск, 2004. – 362 с.

Хюбнер К. Истина мифа [Текст] / К. Хюбнер. – М.: Республика, 1996. – 448 с.

Як цитувати
Rodnyi, O. V. (1). Міфопоетичні універсалії європейської сміхової культури. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 18(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/75