«Фонетичні картини» Альберто Зіґеле як синтез літератури та образотворчого мистецтва

  • I. M. Zhodani Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Ключові слова: візуальна поезія, інтерсеміотичність, синтез вторинних моделюючих систем, летризм, «фонетичні картини»

Анотація

Розглянуто функціонування візуальної поезії як синтезу вторинних моделюючих систем літератури та образотворчого мистецтва на матеріалі «фонетичних картин» італійця Альберто Зіґеле, представлених на персональній виставці «Corniceria» у травні 2011 року.

Посилання

Загорулько М. А. Візуальна поезія крізь призму часу: від бароко до необароко / Марія Анатоліївна Загорулько // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2010. – № 1. – С. 39–44.

Маньковская Я. Б. Леттризм / Я. Б. Маньковская // Культурология. ХХ век : энциклопедия / гл. ред., сост. и авт. проекта С. Я. Левит. – СПб. : Унив. кн., 1998. – С. 402.

Мойсієнко А. Візуальна поезія сьогодні // Мойсієнко А. Традиції модерну і модерн традицій / Анатолій Мойсієнко. – К. ; Ужгород : Патент, 2001. – С. 19–41.

Назаренко Т. Каліграфічні написи, текстові конфігурації, фігурні вірші: еволюція української зорової літератури / Тетяна Назаренко // Поезографія : сучасна зорова поезія українською мовою / [упоряд.] Т. Назаренко. – К. : Родовід, 2005. – С. 43–65.

Поліщук Н. В. Зорова поезія другої половини ХХ – початку ХХІ століття: «Періодична система слів» Івана Іова / Поліщук Н. В. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / Хмельн. нац. ун т ; гол. ред. М. Є. Скиба. – Хмельницький, 2012. – С. 141–149.

Словарь символов и знаков / [авт.-сост. В. В. Адамчик]. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2006. – 239 с.

Сорока М. Зорова поезія в сучасній українській літературі / Микола Сорока // Слово і час. – 1994. – № 4–5. – С. 71–76.

Стороха Б. До питання про етапи розвитку конкретної поезії від античності до ХХ століття / Богдан Стороха // Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – Вип. 17. – К. : Ін т л ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – С. 25–30.

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Джеймс Холл ; пер. с англ. и вступ. ст. А. Майкапара. – М. : КРОН-ПРЕСС, 1999. – 655 с. – (Академия).

Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов. – М. : АСТ ; Х. : Торсинг, 2003. – 591 с.

Энциклопедия символов / [сост. В. М. Рошаль]. – М. : АСТ ; СПб. : Сова, 2005. – 1007 с.

Як цитувати
Zhodani, I. M. (1). «Фонетичні картини» Альберто Зіґеле як синтез літератури та образотворчого мистецтва. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/73