Естетичні домінанти драматургії О. Ірванця 90-х рр. ХХ ст.

  • A. Yu. Usova Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ КНУ
Ключові слова: естетичні категорії, драматичний пафос, дисгармонія, потворне, абсурд, іронія, цинізм, гра

Анотація

Проаналізовано реалізацію категорій естетики на різних рівнях драматургічних творів О. Ірванця кінця ХХ ст. Встановлено провідні категорії кожної п’єси. Представлено культурно-історичний контекст відображених подій. Визначено загальні риси естетики драматургії О. Ірванця перехідної доби.

Посилання

Бойко О. Д. Україна 1991–1995 рр.: Тіні минулого чи контури майбутнього? (Нариси з новітньої історії) / Олександр Дмитрович Бойко. – К. : «Магістр – S», 1996. – 208 с.

Голобородько Я. Артеґраунд. Український літературний істеблішмент : збірка статей / Я Голобородько. – К. : Факт, 2006. – 160 с.

Євченко О. В. Особливості «нових» драм-антиутопій О. Ірванця / Олександр Вікторович Євченко // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2006. – № 26. – С. 100–103.

Ірванець О. Лускунчик–2004: П’єси, вірші / О Ірванець. – К. : Факт, 2005. – 208 с.

Когут О. Прийом «театру в театрі» в сюжетах сучасної української драматургії / О Когут // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 66–80.

Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма / Надежда Борисовна Маньковская. – СПб. : Алетейя. – 2000. – 347 с.

Фролова К. П. Эстетические категории в литературоведческом и искусствоведческом анализе / Клавдия Павловна Фролова // Эстетические категории в литературоведческом и искусствоведческом анализе: Всесоюзная науч. конференция: тезисы докладов. – ДГУ, 1978. – С. 26–30.

Эрлахер-Фаркас Б., Йорда К. Монодрама: Исцеляющая встреча. От психодрамы к индивидуальной терапии / Б Эрлахер-Фаркас, К. Йорда; пер. с нем. Н. Кушнира. – К. : Ника-Центр, 2004. – 292 с.

Як цитувати
Usova, A. Y. (1). Естетичні домінанти драматургії О. Ірванця 90-х рр. ХХ ст. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/70