Кохання як благо і трагедія: наслідування кордоцентричних традицій українського красного письменства

  • L. O. Lytvyniuk Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: українське відродження, образ, поема, драма, психологізм, автентичність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню соціальних, морально-естетичних та людинознавчих проблем поеми Івана Перепеляка «Остання любов гетьмана» у висвітленні аспектів національної проблематики, позначеної глибоким філософським підходом до проблем буття, гострим відчуттям історичного минулого і сучасності.

Посилання

Борщак І. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана / І.Борщак. – К.: Свенас, 1991. – 136 с.

Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана. – К.: Рад.письменник, 1991. – 316с.

Журавльов Д.В Мазепа: людина, політик, легенда [Текст] / Журавльов.Д.В. – Х. : Фолiо, 2007. – 384 с. – (Історичне досьє ).

Геращенко О. Любовні листи Івана Мазепи до Мотрі Кочубеївни. До вивчення епістолярної стилістики початку XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. — Т.3. — X., 1994. —128 с.

Перепеляк І. Матеріали до вивчення творчості поета в курсі «Українська література» для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації: Методичний посібник/ Передмова О.В.Ковалевського; Упорядкування В.І.Ковальова.– Х.: Майдан, 2002.–196 с.

Літературознавчий довідник української літератури. – К.: Каравела, 2001. – 654с.

Перепеляк І. М. Поеми.– Х.: Майдан, 2007.– 474 с.– Серія «Поезія Слобожанщини».

Ротач П. Він пройшов крізь віки героєм // Криниця.– 1992.– № 7.– 27–28 с.

Сергійчук В.І. Заради всієї України (Про гетьмана І.Мазепу і його час) // Всесвіт.– 1992.– № 1-2.– 90-95 с

Тарасова О. Жінки в житті Івана Мазепи: міф і реальність/ О.Тарасова //Дніпро. – 2001. – № 9-10.–129-132 с.

Тома Л. Життя в обіймах смерті. Великі проблеми й вистраждані істини // Літ. Україна».– 2009.– 19 берез.

Філатов А. Сходи і жнива поем : [про розв. жанру поеми в сучас. л-рі] / Аркадій Філатов // Слобідський край. – 2008.– 16 серп. (№ 93)

Як цитувати
Lytvyniuk, L. O. (1). Кохання як благо і трагедія: наслідування кордоцентричних традицій українського красного письменства. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/69