Наративна структура циклу «Обабакоак» Б. Ачаги

  • K. V. Kasian Запорізький національний університет
Ключові слова: наратор, оповідальні інстанції, наративний рівень, текстуалізація

Анотація

Робиться спроба проаналізувати цикл новел «Обабакоак» з позицій наратології. Виділено та розглянуто основні елементи наративної структури твору, визначено своєрідність авторської наративної стратегії.

Посилання

Antonaya Nuñez-Castelo M. L. Plasmando una visión fragmentada: Obabakoak como ciclo de cuentos // Revista de Filología Hispánica. – 1999. – № 15.1. – P. 335-343.

Atxaga B. Obabakoak. – Barcelona : Ediciones B (Colección Tiempos Modernos), 1994. – 235 p.

Booth W. C. The Rethoric of Fiction. – Chicago : The University of Chicago Press, 1983. – 553 p.

Ingram F. L. Representative Short Story Cycles of the Twentieth Century. Studies in a Literary Genre. – The Hague-Paris : Mouton, 1971. – 234 p.

Lodge D. The Art of Fiction. – London : Penguin Books, 1992. – 240 p.

Olazireg M. J. Waking the Hedgehog : the Literary Universe of Bernardo Atxaga. – Reno : Center of Basque Studies-University of Nevada, 2005. – 353 p.

Бабелюк О. А. Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми: Моногрпфія. – Дрогобич : ТзОВ «Вимір», 2009. – 296 с.

Ковалев О. А. Смерть и просветление (заметки о повествовательной идентичности) // Критика и семиотика. – 2010. – Вып. 14. – С. 293-310.

Рикер П. Повествовательная идентичность // Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика: Московские лекции и интервью. – М. : ACADEMIA, 1995. – С. 19-37.

Соловьева Н. А. Вызов романтизму в постмодернистском британском романе // Вестник Московского университета. – Серия 9. Филология. – 2000. – № 1. – С. 53-67.

Як цитувати
Kasian, K. V. (1). Наративна структура циклу «Обабакоак» Б. Ачаги. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/68