Робітнича тема у прозі С. Мушника

  • Yu. V. Dolzhanska Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Ключові слова: Сергій Мушник, робітнича тема, соціалістичний реалізм, індустріальний пейзаж, образ колективу, позитивний герой

Анотація

Розглядаються повісті та оповідання Сергія Мушника на робітничу тематику в контексті українського літературного процесу другої половини ХХ століття. Аналізуються особливості репрезентації робітника й процесу виробництва в прозових творах С. Мушника, наголошується на тих структурних елементах, що є визначальними в розробці письменником теми праці у своїй творчості.

Посилання

Голубєва З. С. Нові грані жанру. Сучасний український радянський роман. Дослідження / З. С. Голубєва. – К.: Дніпро, 1978. – 280с.

Добренко Е. Метафора власти. Литература сталинской епохи в историческом освящении / Е. Добренко. – Мюнхен: Verlag Otto Sagner, 1993. – 408с.

Дончик В. Г. Гуманізм творення: Бесіди про літературу / В. Г. Дончик. – К.: Молодь, 1980. – 200с.

Дончик В. Г. До глибин життя (українська радянська проза 50-60-х рр.) / В. Г. Дончик. – К.: Знання, 1970, – 48с.

Захарчук І. Війна і слово. Мілітарна парадигма літератури соцреалістичного реалізму: Монографія / І. Захарчук. – Луцьк: Твердиня, 2008, – 404 с.

Історія української літератури. У 8-ми т. Т8: Література післявоєнного часу (1946-1967). – К.: Наукова думка, – 1971. – 572с.

Круглова Т. Художественная репрезентація «нового человека» в контексте индустриализации / Т. Круглова // Ідеологічні та естетичні стратегії соцреалізму: Вип.1 / Відпов. ред. В. Хархун. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – С. 45-56.

Лист від П. Панча до С. Мушника 13.08.1965. Рукопис // Харківський літературний музей. – РП-991. – 2 арк.

Лист Мушникову С. і Федорову В. від П. Панча. 12.12.1950. Рукопис // Харківський літературний музей. – Д-106. – 3 арк.

Логвін В. Вірність. Критика і біографія / В. Логвін // Соціалістична Харківщина, – 1974, 5 липня

Логвін В. Утвердження / В. Логвін // Соціалістична Харківщина, – 1977, 6 серпня

Монастирецький Л. С. Позитивний герой української радянської прози / Л. С. Монастирецький. – К.: Вища школа, – 1983, – 176 с.

Мушник С. Купальський вогонь / С. Мушник. – Харків: Прапор, 1972, 126 с.

Мушник С. Осокорова заметіль / С. Мушник. – К.: Радянський письменник, 1970, – 220 с.

Мушник С. Повісті північної прохідної / С. Мушник. – Харків: Прапор, 1967, –192 с.

Мушник С. Робітнича тема в моєму серці / С. Мушник // Прапор, – 1976, – №6, – С. 13-14

Світайло Л. Р. Робітнича тема в українській радянській прозі (60-70-ті роки) / Л. Р. Світайло. – К.: Наукова думка, 1984, – 199 с.

Черченко Н. Позитивний герой – вимога часу / Н. Черченко // Прапор, 1983, – №11, – С. 114-120.

Ясенець В. Співець заводської сторони / В. Ясенець // Ленінська зміна, 1986, – 25 жовтня.

Як цитувати
Dolzhanska, Y. V. (1). Робітнича тема у прозі С. Мушника. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/66