Історіософські мотиви в поемі Ю. Герасименка «Дорошів яр»

  • O. T. Markova Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Ключові слова: історіософія, мотив, часопростір, фольклор, ментальна специфіка

Анотація

Досліджено мотивну структуру поеми Ю. Герасименка «Дорошів яр», зокрема проаналізовано історіософські аспекти відображення минулого та з’ясовано особливості часопростору твору.

Посилання

Артюх В. Тяглість історії й історія тяглості: українська філософсько-історична думка першої половини ХХ століття: монографія / В. Артюх. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 266 с.

Астаф’єв А. Художня історіософія: від Миколи Костомарова до Євгена Маланюка // Слово і час. – 1999. – № 2. – С. 3–9.

Балабуха К. Нові побратими Дороша / Кім Балабуха // Соціалістична Харківщина. – 1974. – 21 серпня. – С. 4.

Барабаш Ю. Історіософія Тараса Шевченка // Слово і час. – 2004. – № 3. – С. 15–37.

Боянович В. Барви і ритми / В. Боянович // Вечірній Харків. – 1977. – 20 жовтня. – С. 3.

Герасименко Ю. Дорошів Яр / Юрій Герасименко. – Х.: Прапор, 1968. – 77 с.

Даниленко Л. Історіософські аспекти відображення козацтва в романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця» / Л. Даниленко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 3 (214). – С. 47-52.

Дзюба І. Більший за самого себе / І. Дзюба // Наука і культура. Україна: Щорічник. – К., 1989. – Випуск 23. – С. 312.

Колесников К. Категорія історіософії: епістемологічне наповнення і традиції використання / К. Колесников // Визвольний шлях. – 1998. – Кн. 5. – С. 584–590.

Лоскутов В., М. Семочкина. Русская историософия: мистерия и мистика духа / В. Лоскутов, М. Семочкина // Человек, бытие, культура: Тез.

XIV Все союз. теорет. семинара. – Переяслав-Хмельницкий, 1991. –

С. 56–57.

Мариняк Р. Історіософія поезії Ліни Костенко: дис... канд. філол. наук / Р. Мариняк. – Харків, 2005. – 202 с.

Руснак І. До витоків художньої історіософії вісниківства / І. Руснак // Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2004.– 392 с.

Як цитувати
Markova, O. T. (1). Історіософські мотиви в поемі Ю. Герасименка «Дорошів яр». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/65