Функціонування літературно-теоретичного дискурсу в романах Девіда Лоджа «Академічний обмін», «Світ тісний», «Гарна робота» і «Думає»: експліцитний та імпліцитний виміри

  • O. V. Uzlova Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: Д. Лодж, університетський роман, постмодернізм, фройдизм, фемінізм, структуралізм, постструктуралізм, нейролітературознавство

Анотація

Розглядаються особливості функціонування наукового коду у творчості англійського письменника Д. Лоджа, що проявляється у сукупності наративних, дискурсивних та естетичних параметрів, а також глибинних семантичних структурах на різних рівнях художнього тексту. Окрема увага звертається на взаємозв’язок романів автора з ідеями, викладеними в його теоретичних роботах.

Посилання

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М.: Прогресс, 1994. – 616 с.

Lodge D. After Bakhtin. Essays on Fiction and Criticism / D. Lodge. – London & New York: Routledge, 1990. – 208 p.

Lodge D. Changing Places. A Tale of Two Campuses / D. Lodge. – London: Secker & Warburg, 1975. – 256 p.

Lodge D. Consciousness and the Novel: Connected Essays / D. Lodge. – Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002. – 320 p.

Lodge D. Nice Work / D. Lodge. – London: Secker & Warburg, 1988. – 384 p.

Lodge D. Small World. An Academic Romance / D. Lodge – London: Secker & Warburg, 1984. – 339p.

Lodge D. The Modes of Modern Writing: Metaphor, Metonymy, and the Typology of Modern Literature / D. Lodge. – London: Edward Arnold (Publishers), 1977. – 296 p.

Lodge D. The Novelist at Crossroad and Other Essays on Fiction and Criticism / D. Lodge. – London: Routledge & Kegan Paul, 1971. – 292p.

Lodge D. Thinks / D. Lodge. – New York: Penguin, 2002 – 342 p.

Як цитувати
Uzlova, O. V. (1). Функціонування літературно-теоретичного дискурсу в романах Девіда Лоджа «Академічний обмін», «Світ тісний», «Гарна робота» і «Думає»: експліцитний та імпліцитний виміри. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/61