Динаміка проблеми визначення критеріїв оцінки художнього перекладу (зіставлення перекладознавчих поглядів І. Франка із сучасними концепціями)

  • О. O. Poriadna Криворізький національний університет
Ключові слова: переклад, критерії, синтез, об’єктивність, суб’єктивність

Анотація

Розглянуто проблеми художнього перекладу крізь призму своєрідності перекладознавчої концепції І. Франка та зіставлення його теоретичних засад на фоні провід- них перекладознавчих концепцій.

Посилання

Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка : учеб. пособие / И. Р. Гальперин. – М. : Высш. шк., 1981. – 334 с.

Донскіс Л. Збентежена ідентичність і сучасний світ : моногр. / Л. Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.

Коптілов В. Першотвір і переклад [Роздуми і спостереження] / В. Коптілов – К. : Дніпро, 1972. – 214 с.

Літературознавча енциклопедія / авт.-укладач Ю. І. Ковалів. – Т. 1. – К. : ВЦ

«Академія», 2007. – 608 с.

Фавст. Трагедія Йогана Вольфганга Гете: Ч. І / з нім. перекл. і пояснив Іван Франко. – Львів, 1882. – С. 12.

Франко І. Твори: в 50 т. / Іван Франко: Літературно-критичні праці / [упоряд. та ко- мент. В. П. Колосової, за ред. В. І. Крекотень]. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 39. – С. 702.

Routledge Encyclopedia of Translation Studies / [ed. by M. Baker]. – L. ; NY. : Routledge,

– 353 p.

Як цитувати
PoriadnaО. O. (1). Динаміка проблеми визначення критеріїв оцінки художнього перекладу (зіставлення перекладознавчих поглядів І. Франка із сучасними концепціями). Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/6