Скептицизм Сократа і сучасний англійський роман

  • L. Ya. Miroshnychenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: скептицизм, англійський роман, Сократ, маєвтика, діалог, наративна ситуація, іронія

Анотація

Розглянуто можливості залучення учення Сократа до розробки концепції літературного скептицизму. На прикладі романів «Видима темрява» В. Ґолдінґа та «Ущелина» Д. Лессінґ проаналізовано значення сократівського діалогу у виробленні тих романних практик, які сприяють експлікації авторських скептицизмів.

Посилання

Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. 1 том. Античность и Средневековье (1-2). – В переводе и под редакцией С.А. Мальцевой. – С-П.: Пневма, 2003. – 688 с.

Грицанов А.А., Румянцева Т.Г., Можейко М.А. История Философии: Энциклопедия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. — 1376 с.

Мірошниченко Л.Я. Оксиморон і нові смисли у «Видимій темряві» В. Ґолдінґа // Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. – №994. – Серія: Філологія. – Вип. 64. – 2012. – С. 184-191

Мірошниченко Л.Я. Паратекстуальні елементи та їхнє значення у романі Доріс Лессінґ «Ущелина». – Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. – Серія: Іноземна філологія. – Вип. 124. – 2012. – С. 269-277

Платон. Диалоги. – М.: НФ «Пушкинская библиотека»: АСТ: АСТ Москва, 2006. – с. 552

Платон. Теэтет. Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Platon/teet.php

Bear E. Of Woman Born // Washington Post. August 19, 2007. Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk/culture/books/fictionreviews/3673291/Doris-Lessing-rewiews

Golding W. Darkness Visible. – N.Y., 1981. – 292 с.

Lessing D. The Cleft. Harper Perennial. – L., 2008. – 260 с.

Lessing D. What Use are Men? Asks Lessing. 2 June 2007. Режим доступу: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/6715227.stm

Parker F. Scepticism and Literature: An Essay on Pope, Hume, Sterne, and Johnson. – Oxford University Press, USA, 2003. – с. 290

Popkin R. H., Stroll A. Skeptical Philosophy for Everyone. – Prometheus Books, 2002. – 342 c.

Wollaeger, Mark A. Joseph Conrad and the Fictions of Skepticism. – Stanford: Stanford University Press, 1990. – 284 c.

Як цитувати
Miroshnychenko, L. Y. (1). Скептицизм Сократа і сучасний англійський роман. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/58