Світоглядна дихотомія в повісті А. Камю «Падіння»

  • L. L. Finenko Дружківська ЗШ № 4
Ключові слова: екзистенціалізм, дихотомія, світогляд, падіння

Анотація

Здійснено спробу осягнути глибину протиріч, викликаних протидією двох різних світоглядів, з’ясувати, чи насправді А. Камю відмовляється від своїх екзистенціалістських постулатів. Проводиться аналіз явища взаємного впливу людини та суспільства. Автор статті прагне довести дихотомічну природу повісті «Падіння».

Посилання

Біляшевич Т. М. «Неканонічний» А. Камю: пізня творчість (1952–1960) / Т. М. Біляшевич // Наукові праці. Філологія. Літературознавство: науково-методичний журнал. – 2008. – Т. 80, № 67. – С. 95–100.

Ботнер В. С. Істина приреченості: матеріали до вивчення повісті А. Камю “Сторонній” / В. С. Ботнер В. С. // Зарубіжна література. – 1997. – № 2. – С. 33–35.

Камю А. Романы / [Под ред. В. И. Галий] / А. Камю. – Харьков: Фолио, 1999. – 336 с.

Камю А. Сочинения. В 5 т. – Т. 2 / [Под ред. В. И. Галий] / А. Камю. – Харьков: Фолио, 1999. – 527 с.

Камю А. Сочинения. В 5 т. – Т. 3 / [Под ред. В. И. Галий] / А. Камю. – Харьков: Фолио, 1998. – 575 с.

Лепьохін Є. “Граничні ситуації”: роль і значення у літературі екзистенціалізму / Є. Лепьохін // Вісник Львівського ун-ту ім. Івана Франка. – 2009. – Вип. 16. – С. 127–133.

Назарець В. М. Світоглядні позиції та творча еволюція Альбера Камю / В. М. Назарець // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 10. – С. 14–19.

Немецкое философское литературоведение наших дней: Антология / [Сост. Д. Уффельман]. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001. – 552 с.

Токмань Г. Альбер Камю: діалог письменника і філософа з іншими та із самим собою / Токмань Г. // Зарубіжна література. – 2008. – № 10. – С. 14–19.

Фрейд З. Введение в психоанализ / [Под ред. С. С. Скляр]. / З. Фрейд. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2012. – 478 с.

Як цитувати
Finenko, L. L. (1). Світоглядна дихотомія в повісті А. Камю «Падіння». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/51