Назви літературних творів в українських перекладах (на матеріалі оповідань Д. Г. Лоуренса)

  • N. S. Styrnik Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: художній переклад, художні твори, оповідання, Д. Г. Лоуренс, семантичні розбіжності

Анотація

Розглянуто деякі особливості перекладу назв художніх творів, які постають перед перекладачем, а також аналізується варіативність перекладу назв оповідань Д.Г. Лоуренса.

Посилання

Кухаренко В.А. Интерпретация текста. 3-е изд. / В.А. Кухаренко – Одесса: Латстар, 2002. – 292 с.

Лоуренс Д. Г. Жених про запас / [пер. з англ. Н. С. Стирнік] // Всесвіт. – 2010. - № 7-8. – С. 187-194.

Мілет К. Сексуальна політика / К.С Мілет; [пер. з англ. У. Потятиник, П. Таращук]. – К.: Основи, 1998. – 619 с.

Никитина М.Ю. Трудности перевода названий произведений художественной литературы (на материале русского, английского и греческого языков) // Труды Высшей школы перевода (фак-та) Московского университета. Книга I. 2005-2010 г. – М.: Изд-во Высшей школы перевода МГУ. ИПО «У Никитинских ворот», 2010. – с.300-303.

Стасюк Б. Труднощі перекладу заголовків і проблема неповноеквівалентності // Наукові записки. – Вип.81 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). У 4-х ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2009 – с. 319-324.

Чуковский К.И. Высокое искусство / К.И. Чуковский .– СПб.: ИД «Авалонь» Азбука-классика, 2008. – 448 с.

Lawrence D.H. Collected Stories / D.H. Lawrence. – Campbell Publishers Ltd., - 1994. – 1397 p.

Електронний ресурс: // http: // www.bibliofond.ru/view.aspx?id=539096

Електронний ресурс: // http: www.spark-market.ru/ozon/?act=item&i=2718970

Як цитувати
Styrnik, N. S. (1). Назви літературних творів в українських перекладах (на матеріалі оповідань Д. Г. Лоуренса). Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/50