Антиномії як смислотворчі концепти лірики Вільяма Б. Єйтса

  • I. A. Senchuk Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: антиномії, бінарні опозиції, амбівалентність, дуальність, В. Б. Єйтс.

Анотація

Досліджено фігури зіставлення опозиційних понять та образів як характерну рису поетики Вільяма Б. Єйтса (1865–1939). Здійснений аналіз віршів зі збірки «Вежа» (1928) доводить, що в творчості Єйтса бінарним опозиціям належить центральне місце поряд з іншими засобами творення образності. Особливу роль відіграють антиномії, в основі яких протиставлення таких понять, як життя і смерть, гармонія і хаос, прекрасне і жахливе, вічне і тимчасове. Фундаментальне значення мають антиномії, що на рівні історико-літературного контексту реалізуються як опозиції митця й оточуючої дійсності, мистецтва й природи, традиції й сучасного письменства, а на рівні соціо-культурного дискурсу – як опозиції Ірландії й Англії.

Посилання

Йейтс У. Б. Видение: поэтическое, драматическое, магическое / Уильям Батлер Йейтс ; [пер. с англ. ; сост. и предисл. К. Голубович]. − М. : Логос, 2000. – 768 c.

Леви-Стросс К. Первобытное мышление / Клод Леви-Стросс ; [пер. с фр. ; вступ. ст. и прим. А. Б. Островского]. – М. : Республика, 1994. – 384 c.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. – М. : Наука, 1976. – 407 с.

Мокровольська І. Система символів у творчості Єйтса / І. Мокровольська // Вибрані твори : поезії, поеми та драми / В. Б. Єйтс ; [пер. з англ. О. Мокровольський ; передм. С. Павличко ; післямова І. Мокровольської]. – К. : Юніверс, 2004. − С. 524–569.

Bloom H. Yeats / Harold Bloom. – New York : Oxford University Press, 1972. – 500 p.

Kiberd D. Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation / Declan Kiberd. – Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1997. – 719 p.

Ross D. A. Critical Companion to William Butler Yeats : A Literary Reference to His Life and Work / David A. Ross. – New York : Infobase Publishing, 2009. – 652 p.

Unterecker J. E. A Reader’s Guide to William Butler Yeats / John Eugene Unterecker. – Syracuse : Syracuse University Press, 1996. – 310 p.

Vendler H. The Later Poetry / Helen Vendler // The Cambridge Companion to W. B. Yeats / [Ed. by Marjorie Elizabeth Howes and John S. Kelly]. – New York : Cambridge University Press, 2006. – P. 77–100.

Yeats W. B. The Collected Poems / William Butler Yeats ; [Ed. by Richard J. Finneran]. – New York : Simon and Schuster Inc., 1996. – 544 p.

Як цитувати
Senchuk, I. A. (1). Антиномії як смислотворчі концепти лірики Вільяма Б. Єйтса. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/46